top of page

Cijfers

Hoeveel kinderen hebben een taalontwikkelingsstoornis?

Verschillende auteurs geven verschillende aantallen:

Verhoeven (2011) houdt het op 6%.

Zink & Breuls (2012) stellen dat, wanneer er ook rekening gehouden wordt met de hardnekkigheid en het blijvende karakter, ongeveer 3% van de kinderen OD heeft.

Internationaal wordt ervan uitgegaan dat ongeveer 5 procent van de kinderen een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft.

 

Jongens hebben meer kans op ontwikkelingsdysfasie dan meisjes. De verhouding varieert van 2:1 tot 3:1.

bottom of page