top of page

Tips en strategieën voor iedereen

  • Kinderen en jongeren met TOS hebben moeite met taal en communicatie. Dat betekent niet dat zij geen behoefte hebben aan taal en communicatie. Integendeel! Ze hebben het nog harder nodig dan anderen om te communiceren. Benoem wat je ziet, doet en denkt, en nodig kinderen uit tot communicatie; knoop een gesprek aan, betrek ze bij je gesprek en heb geduld.

  • Kinderen en jongeren met TOS hebben meer tijd nodig om taal te begrijpen en om taal te uiten. Geef ze die tijd!

  • Kinderen en jongeren met TOS hebben moeite met het verwerken van auditieve informatie. Praat niet te snel, gebruik korte eenvoudige zinnen en geef visuele informatie ter ondersteuning.

  • Kinderen en jongeren met TOS hebben een kleine woordenschat. Gebruik niet te veel moeilijke woorden of licht je woorden toe.

  • Kinderen en jongeren met TOS zullen niet snel om verheldering vragen of zeggen dat ze je niet hebben begrepen. Vraag of ze je hebben begrepen, herhaal als dat nodig is of leg het nog eens op een andere manier uit.

  • Kinderen en jongeren met TOS haken af als mensen door elkaar heen praten of snel van onderwerp wisselen. Neem ze mee in je gesprek of discussie: pas het tempo aan, geef extra toelichting en bied ruimte om te reageren.

  • Kinderen en jongeren met TOS slaan informatie minder goed op in hun werkgeheugen. Ze vinden het dus moeilijk om meervoudige instructies of opdrachten te onthouden. Geef één opdracht tegelijk of maak (samen) een genummerd lijstje als geheugensteuntje.

  • Kinderen en jongeren met TOS vinden het moeilijk een samenhangend verhaal te vertellen. Help ze met vertellen door belangstelling te tonen, rust te creëren en opmerkingen te maken die het kind verder helpen.

  • Kinderen en jongeren met TOS hebben minder taal tot hun beschikking voor het benoemen van emoties. Daardoor kunnen hun emoties soms hoog oplopen. Zoek naar manieren om emoties eerder te signaleren en samen te benoemen, zodat een uitbarsting kan worden voorkomen.

Uit ‘Hulpwaaier TOS’ (Jet Isarin, Kentalis)

bottom of page