top of page

Kenmerken

Een taalontwikkelingsstoornis is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis in het verwerven van taal.

Kinderen met TOS:
- horen goed;
- hebben een normale intelligentie;
- leren laat praten;
- kunnen klanken, woorden en woordrelaties moeilijk onthouden;
- hebben moeite met het zich eigen maken van grammaticale regels van de taal;
- houden tot in de volwassenheid (grote) problemen met het uiten en/of het begrijpen van taal;
- hebben vaak moeite met het reguleren van hun emoties en het begrijpen van emoties van anderen;
- vinden het moeilijk te plannen en hun dag of activiteit te organiseren.

Uit ‘Hulpwaaier TOS’ (Jet Isarin, Kentalis)

bottom of page